שירי סלע, מנכ"ל

יועצת ארגונית MBA, בעלים ומנכ"ל החברה.
שותפה בתהליכי פיתוח עסקי, קידום והנעת יזמויות במרחב הקהילה העסקית.