ברק צור

מוביל מתודולוגיה של קידום "חיים אקטיביים", שותף לפיתוח ומנחה מפגשים חוויתיים המשלבים למידה ארגונית בעולם הספורט.