כיצד מחברים את העובדים לאסטרטגיה הארגונית?

מחקרים רבים מראים כי הבנה, הפנמה והזדהות של עובד עם חזון ואסטרטגית הארגון משפיעים במידה רבה על מחויבותו, קבלת ההחלטות שלו ואף שביעות הרצון בעבודה.

החיבור לאסטרטגיה הארגונית איננו אקט חד פעמי, אלא דורש ניהול ותחזוקה לאורך השנה. להלן כמה צעדים פרקטיים שתוכל לעשות:

• שיתוף – החודש הקרוב הוא זמן מצוין לסיכום השנה שחלפה וגיוס העובדים ליעדי השנה הבאה. כדאי לערוך מפגש חגיגי ולהציג את השגי שנת 2012 ואת עיקרי המשימות לשנה הבאה תוך פירוט והסבר כיצד משימות אלו מממשות את אסטרטגית החברה.

• מודל פשוט – כינוס האסטרטגיה הארגונית למספר ערכים/משימות מרכזיים והצגתם לעובדים כ"מצפן". אנשים נוטים לזכור מסרים קצרים ופשוטים, כך שיצירת מסרים קליטים(למשל- "זו זכות לתת שירות", "כולנו שגרירים" , "איכות נמדדת בפרטים הקטנים") תתרום להבנה והפנמה.

• יצירת כלי עבודה – מפה, מצפן, טבלה מרכזת או כל מודל עבודה אחר שיופץ לכלל העובדים ומנחה אותם בקבלת החלטות/פעולות המתיחסות ליעדים האסטרטגיים ע"י שאילת שאלות קבועות את עצמם. כך שכל עובד יידע לקבוע מה "must" בעבודתו בראיה אסטרטגית ומה הnice to have""

• שגרות ניהול המתיחסות לאסטרטגיה – תכנון מראש של מגעים ניהוליים במהלך השנה המזכירים את האסטרטגיה וחשיבותה. למשל: הכרה והערכה פומבית לפעולות של עובד שתרם למימוש האסטרטגיה, שיקוף רבעוני של השגים והקשר שלהם ליעדי החברה, הפקת לקחים וניתוח ארועים בישיבות צוות ביחס ל"מצפן" שהוצג, תחרות רעיונות יצירתיים של העובדים ליוזמות שיקדמו את האסטרטגיה הארגונית.

שנה אסטרטגית מוצלחת!