DNA KIT מקסום יכולות העובד והצוות

קרא עוד

סיפורו של כדור…

סדנה חוויתית ומעצימה היוצרת אנלוגיה בין כדור הפיטבול לעולם הניהול והובלת שינויים! כיצד להמציא את עצמך מחדש במציאות משתנה? איך משנים עמדות ותפיסות אצל שותפי תפקיד? איך אנרגיה […]

קרא עוד

עתודה ניהולית

ארגון תחום התקשורת, עתודה ניהולית מטרה 1. הכרת הנחות היסוד להשפעה ומובילות. 2. הקניית מיומנויות ניהול בסיסיות להעצמת יכולת ההשפעה בארגון, בתפקיד הנוכחי. 3. חשיפה למגוון דמויות מובילות […]

קרא עוד

תכנית לפיתוח מנהלות סיעוד בקהילה

הארגון: תחום הבריאות, סקטור הסיעוד בקהילה המטרה: להבנות את תפקיד מנהלת הסיעוד במרפאה בצוות רב מקצועי משולב כגורם משפיע על איכות שירותי הבריאות בקהילה להגדיל את מרחב ההשפעה […]

קרא עוד

על נתינה והדדיות בניהול

התורה מתייחסת לחודש ניסן (החודש שבו חל פסח) כראש השנה. חודש ניסן הוא החודש בו התרחשה יציאת מצרים, האירוע המכונן שמיד לאחריו התהווה העם היהודי וקיבל את התורה– […]

קרא עוד

הצורך באוטונומיה בעבודה

כאימא לילדים אני נתקלת שוב ושוב בחשיבות תחושת האוטונומיה לילד. אמירות נוסח "אני אחליט" , "אני קובע", חוזרות על עצמן בוורסיות שונות ובתדירות גבוהה. ילד ייהנה מפעולה כלשהיא […]

קרא עוד

פיתוח שדירה ניהולית להובלת שינוי

הארגון תחום הבריאות, סקטור הסיעוד המטרה •עיבוד והבנה של תפיסת התפקיד המצופה ממנהלת סיעוד בבית חולים בעידן הנוכחי •רכישת ידע וכלים פרקטים לביצוע התפקיד •בניית קבוצת מנהלים וקבוצת […]

קרא עוד

שיחה אישית למטרת העצמה

מה זו העצמה? הגדרה: מעבר של אדם או קבוצה של אנשים ממצב של קושי למצב של יכולת. (דר. אלישבע סדן) "העצמה" (empowerment) מוגדרת כפיתוח הערכה עצמית חיובית והכרה […]

קרא עוד

עיצוב תפיסת תפקיד

בימים אלו של סוף השנה האזרחית עוסקים ארגונים בהפקת לקחים, על ביצועי השנה שחלפה, והתארגנות וגיבוש תכניות עבודה לשנה הבאה. בדרך כלל, ההתמקדות היא בניתוח יעדים ארגוניים/יחידתיים ופריטתם […]

קרא עוד

ה"מצפן הניהולי" כלי לקבלת החלטות

שניים מהאתגרים הניהוליים הגדולים הפוגשים כל מנהל הם: התאמת העשייה הניהולית לסיטואציה הארגונית –  כל מנהל מאופיין בסגנון ניהול אישי, הרגלים, ניסיון וידע המכתיבים את תפישת העולם הניהולית […]

קרא עוד