תכנית לפיתוח מנהלות סיעוד בקהילה

הארגון:

תחום הבריאות, סקטור הסיעוד בקהילה

המטרה:

להבנות את תפקיד מנהלת הסיעוד במרפאה בצוות רב מקצועי משולב כגורם משפיע על איכות שירותי הבריאות בקהילה

להגדיל את מרחב ההשפעה של מנהלת הסיעוד

לחזק עבודת ממשקים אפקטיבית מול קולגות, כפיפים, ממונים ושותפים בקהילה

ביסוס תפיסה ניהולית הכוללת: ראיית רצף טיפולי (ראיית החולה ולא המחלות..) , ניהול מאקרו, ראיה מערכתית וחשיבה תוצאתית, למידה ארגונית בכל הרמות.

 

הפתרון:

 

 

תוצאות

מימוש פרויקטים מחוזיים בהתאם למטרות התוכנית ליישום התפיסה במרפאות

תיאום ציפיות עם שותפי התפקיד וגיוסם להובלת נושאי רוחב

תורת ניהול הפורטת את התפיסה להתנהגויות במרפאה