שירותים

ייעוץ ברמה אסטרטגית

• שיקוף וניתוח המפה הארגונית, המאפשרים קבלת החלטות

• זיהוי הזדמנויות בארגון המאפשר הגברה ושיפור האפקטיביות

• יצירת חוסן ארגוני המאפשר התמודדות עם משברים ושינויים בארגון

• הטמעת תרבות ארגונית ותהליכים חוצי ארגון

קישורים עסקיים בין יזמים ומשקיעים

• זיהוי וקישור בין צדדים למינוף אינטרס משותף

• ליווי העסק בתהליךהצמיחה לשלב הבא, המבטיח שימוש נכון במשאבים שגוייסו.

• מרחב מובנה של ניהול סיכונים מול הזדמנויות עסקיות

רמת הקבוצה בארגון

• בנייה של שדרה ניהולית ועתודה ניהולית המאפשרת חלוקת הנטל בהובלה, ושיפור תוצאות.

• מערך מכירות ושירות לקוחות – מתן כלים המאפשרים בניית מערכות יחסים עם הלקוחות ויצירת סינרגיה בין מערכות בארגון.

• פיתוח עבודת צוות ברמת הנהלה, אגף ומחלקה

רמת היחיד

• ייעוץ אישי למנכ"ל – פרטנר אמין ומקצועי בהתמודדות עם דילמות ניהוליות

• לווי מנהלים בכניסה לתפקיד לצורך התמקמות נכונה ומהירה בארגון

• הגדלת אפקטיביות אישית מול צרכי התפקיד (מיומנויות ניהול עצמי,קבלת החלטות, פרזנטציה)