פיתוח שדירה ניהולית להובלת שינוי

הארגון

תחום הבריאות, סקטור הסיעוד

המטרה

•עיבוד והבנה של תפיסת התפקיד המצופה ממנהלת סיעוד בבית חולים בעידן הנוכחי

•רכישת ידע וכלים פרקטים לביצוע התפקיד

•בניית קבוצת מנהלים וקבוצת עמיתים המאפשרת תמיכה והפריה הדדית

•הטמעת תפיסת תפקיד "האחות כמרכזת טיפול" בקרב כלל האחיות בבתי החולים.

הפיתרון

תוצאות

•שפה ניהולית אחידה ב14 בתי חולים מוטמעת ע"י 250 מנהלות סיעוד.

הגדרת תורה – "אחות מרכזת טיפול" ופיתוח כלי הטמעה
קבוצות ייחוס ארגוניות – סגניות, מפקחות, מנהלות מחלקה עפ"י סקטורים

•תפיסת הנהלת החטיבה את עצמם כצוות ולא כמנהלים בודדים

•נוצרה תשתית לשיתוף ידע בין המוסדות

•פיתוח כלים ניהוליים שהוצגו במפגש האחרון ושיתוף הדדי בין המוסדות השונים

עליה במדדים- שיפור שביעות רצון מטופלים ממקצועיות האחות בבתי החולים