עתודה ניהולית

ארגון

תחום התקשורת, עתודה ניהולית

מטרה

1. הכרת הנחות היסוד להשפעה ומובילות.

2. הקניית מיומנויות ניהול בסיסיות להעצמת יכולת ההשפעה בארגון, בתפקיד הנוכחי.

3. חשיפה למגוון דמויות מובילות ותהליכים בארגון, כמודל.

4. פיתוח אישי להעצמת יכולות ההשפעה של המשתתפים, בארגון.

 פיתרון

תכנית אימון קבוצתית

שיטת האימון – 6 מפגשים קבוצתיים של יום מלא. כל מפגש עוסק בנושא מרכזי ונבנה במודל אחיד:

• הצגת רציונל הנושא כחלק מתפישת המנהיגות והניהול

• מתן כלים רלבנטיים+תרגול

• משחק חוויתי הדורש התנסות בנושא הנלמד+פידבק ולמידה אישית

• בין המפגשים ניתנו משימות שאפשרו יישום מיידי של הכלים שנלמדו. בתחילת כל מפגש דווחו המשתתפים על יישום המשימה ושיתפו את הקבוצה באירועים מעולם התוכן שלהם ביחס למשימה.

 שילוב מנהלים בכירים במפגשים

בחלק מן המפגשים שולבו "הרצאות אורח" בהן הדגימו מנהלים בכירים /סמנכ"לים מהחברה את הנושא שנלמד באותו מפגש, בהקשר הארגוני.

 הנעת "תהליך יוזם" (פרויקט אישי)

כל עתודאי בחר (בשיתוף המנהל שלו) הזדמנות לתהליך יוזם סביב נושא שנותן מענה לצורך ארגוני, והגדיר תכנית מלאה להנעת היוזמה, רתימת השותפים, יישום ובקרה.

בתום התכנית הציג כל עתודאי את הפרויקט שלו, קיבל משוב מהקבוצה ומהמנהל הישיר.

 תוצאות

שביעות רצון והעמקת הזדהות ארגונית של המשתתפים

יצירת "מותג ארגוני" של עתודה ניהולית, שנתפס כיוקרתי ואיכותי

שילובאחוז משמעותי של המשתתפים בתפקידי ניהול בחברה

פרויקטים יישומיים שתרמו ברמה האישית- התנסות ויזמות, ברמה הארגונית- נכס המקדם את יעדי הארגון