כיצד להמנע מחסמים בתקשורת?

שירי סלע, מנכ"ל

בכדי שתיווצר תקשורת אפקטיבית, רצוי שהפער בין הדימוי העצמי המציאותי (מה אני באמת) לבין הדימוי העצמי האידיאלי (מה אני חושב שאני) יהיה קטן. מדוע? כיוון שכאשר הפער גדול (ולדוגמא: אתה חושב שאתה מדבר רק כאשר יש צורך ולעניין, אך האחרים חושבים שאתה מדבר יותר ולא לעניין). התוצאה היא קצר בתקשורת.

 

מנהלים מתארים לא פעם, קונפליקטים או משבר ביחסים עם עובדים שבסיסו בכשלים בתקשורת.

אחת הדרכים להימנע מסיטואציות כאלו, היא להיות מודע ולזהות מראש חסמים בתקשורת, היוצרים אנטגוניזם והתנגדויות אצל הצד השני.

באמצעות זיהוי החסמים ומציאת חלופות לניסוח והעברת המסר, ניתן פעמים רבות ליצור שיתוף פעולה והבנה, גם אם המסר איננו פופולארי.

 

להלן דוגמאות של מחסומים אפשריים לתקשורת:

לכל דוגמא אפשרויות של מלים העלולות להופיע בתחילת המשפט, או משפטים מאפיינים.

 

1) ציווי, מתן פקודות

"אתה צריך…" ; "עליך" ; "אתה תעשה…"

• עלול להוליד פחד או התנגדות פעילה.

• מזמינים מבחנים.

• מעורר התנגדות מרדנית.

 

2) אזהרה, איום

"אם לא תבצע אז…" ; "מוטב ש…"

• עלול להוליד פחד, כניעה.

• מזמין מבחנים של תוצאות האיום.

• עלול לגרום לתרעומת, כעס והתמרדות.

 

3) הטפת מוסר

"היית צריך…" ; "היה עליך…" ; "זוהי אחריותך…"

• יוצר תחושה של "חובה" או רגשות אשם.

• עלול לגרום לאחר להתחפר בעמדותיו.

• משדר חוסר אמון בחוש האחריות של האחר.

 

4) יעוץ, מתן פתרונות

"לי ברור מה אני הייתי עושה…" ; "מדוע אינך…" ; "אני מציע לך…"

• עלול לרמז שהאחר אינו מסוגל להתמודד עם קשייו בעצמו.

• מונע מן האחר לחשוב על הבעיה, לבחון את הפתרונות החלופיים ולבחון את ישימותם.

 

5) שכנוע בעזרת ההגיון, ויכוח

"הסיבה שאתה טועה היא…" ; "העובדות הן…" ; "כן, אבל…"

• מעורר עמדה מתגוננת וטענות שכנגד.

• גורם לעיתים קרובות לאחר להפנות את גבו לעוזר ולא להקשיב לדבריו.

• עלול לגרום לאחר הרגשה של נחיתות, חוסר שלמות.

 

6) שיפוט, ביקורת, האשמה

"אינך חושב כבוגר…" ; "אתה עצלן…"

• רומז על חוסר יכולת, טפשות או דלות בשיפוט.

• בולם את האחר מלתקשר איתנו, מתוך חשש משיפוט שלילי או מנזיפה.

• האחר תופס לעיתים את הביקורת הקטלנית כנכונה ("אני רע") או מגיב בנקמנות.

 

לקראת שיחה משמעותית, נסו לבחון את המסרים שתרצו להעביר, לנסח לעצמכם מראש את אופן השיחה, כולל האפשרויות לשמוע התנגדות מהצד השני. בדרך זו, יש אפשרות לתכנן ולבחור בתקשורת אפקטיבית שתמנע חסמי הקשבה, ותיצור שיתוף פעולה.